Cystoscopie

Inleiding

Een cystoscopie is een inwendig blaasonderzoek. Cystos betekent blaas, scopie betekent ergens in kijken. Dit onderzoek wordt verricht indien er afwijkingen worden vermoed in de plasbuis, de prostaat of de blaas, bijvoorbeeld bij plasproblemen, bloedverlies via de urine of ter controle na een operatie.

Voorbereiding voor het onderzoek

Voor een cystoscopie is geen speciale voorbereiding nodig. De uroloog wil voor het onderzoek weten of u in verwachting bent, of u overgevoelig voor geneesmiddelen bent, een hartklepaandoening heeft en of u bepaalde geneesmiddelen gebruikt, zoals bijvoorbeeld antibiotica.

Hoe gebeurt het onderzoek?

De uroloog gebruikt voor het onderzoek een kijkinstrument, dat verbonden is met een lichtbron. Met deze zogenaamde cystoscoop bekijkt de uroloog het inwendige van uw plasbuis en blaas.

Waar gebeurt het onderzoek?

Op de cystoscopiekamer van de polikliniek urologie vindt het onderzoek plaats. De uroloog verricht het onderzoek geassisteerd door een verpleegkundige.

Wat gebeurt er?

U wordt gevraagd op de onderzoektafel te gaan liggen en uw benen te spreiden in beensteunen. De buitenkant van de geslachtsorganen worden met een desinfectie vloeistof gereinigd, waarna de plasbuis plaatselijk wordt verdoofd door een speciaal glijmiddel. Daarna schuift de uroloog het kijkinstrument via de plasbuis in uw blaas. Via het kijkinstrument laat de uroloog een steriele vloeistof in de blaas stromen. Hierdoor ontplooit de blaas zich zodat de uroloog de plasbuis en de blaas kan inspecteren.

Is het onderzoek pijnlijk?

Het onderzoek is niet pijnlijk, maar kan wel als onaangenaam ervaren worden. U kunt dit verminderen, door u zo goed mogelijk te ontspannen en de aanwijzingen van de uroloog op te volgen. Omdat er tijdens het onderzoek steriele vloeistof in de blaas gebracht wordt, kunt u aandrang tot plassen krijgen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek zelf duurt 5 à 10 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u direct naar huis. Normaal gesproken zult u zich redelijk fit voelen, maar het is altijd prettig als er iemand met u mee komt en u thuis brengt. Na een cystoscopie treedt gewoonlijk gedurende enkele uren een wat branderig gevoel op bij het plassen en is er soms sprake van wat roze/rode urine. Door veel te drinken (2 tot 2½ liter per dag) kunt u dat verminderen.

Uitslag van het onderzoek

De uroloog vertelt u na het onderzoek de uitslag. Is er een stukje weefsel weggenomen of urine opgevangen voor laboratoriumonderzoek, dan hoort u de uitslag van de uroloog bij het volgende polikliniekbezoek.

Complicaties?

Mogelijke complicaties zijn: bloedverlies via de urine, infectie en koorts. Wanneer het bloedverlies 3 à 4 dagen aanhoudt, of wanneer het bloedverlies toeneemt, neem dan contact op; ook bij andere klachten zoals veel pijn, koorts boven de 38.5° C of aanmerkelijk moeilijker plassen, neemt u contact met ons op. Overdag kan dit met polikliniek urologie en ‘s avonds en in het weekend met de spoedeisende hulp.

Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact met ons op via één van deze telefoonnummers. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. Bel zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Anders brengen wij u helaas een wegblijftarief in rekening. Kijk op onze website voor het actuele tarief.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis

Hoofdreceptie 020-6 346 346
Urologie polikliniek 020-6 346 243
Patiëntenservicebureau 020-6 346 861

Adres BovenIJ ziekenhuis

Bezoekadres Postadres
Statenjachtstraat 1 Postbus 37610
1034 CS Amsterdam 1030 BD Amsterdam