Echografie van de prostaat

Inleiding

Echografie is een onderzoek met behulp van geluidsgolven, waarbij een orgaan in beeld wordt gebracht, in dit geval de prostaat.

Door middel van deze geluidsgolven wordt de prostaat zichtbaar op een tv monitor. De geluidsgolven hebben geen schadelijke gevolgen op uw lichaam. Dit onderzoek wordt verricht indien er afwijkingen worden vermoed in de prostaat en u klachten heeft zoals moeilijk kunnen plassen, veel aandrang hebben en toch een kleine plas produceren of soms juist de urine niet kunnen ophouden, waardoor incontinentie ontstaat. Tevens is het mogelijk om onder echografie stukjes weefsel voor nader onderzoek weg te nemen.

Voorbereiding voor het onderzoek

Voor een echografie van de prostaat is geen speciale voorbereiding nodig. Wanneer van te voren bekend is dat tijdens de echografie een of meerdere stukjes weefsel (biopt) worden weggenomen wil de uroloog weten of u:

  • Overgevoelig bent voor geneesmiddelen.
  • Een hartklepaandoening heeft.
  • Bepaalde geneesmiddelen, zoals de bloedverdunners: acenocoumarol (sintrommitis), aspirine, ascal of antibiotica gebruikt.

In overleg met de uroloog worden de bloedverdunnende geneesmiddelen (tijdelijk) gestaakt.

Waar gebeurt het onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats op de behandelkamers van de polikliniek urologie. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de polikliniek urologie. Het onderzoek wordt door de uroloog in bijzijn van een verpleegkundige verricht.

Wat gebeurt er?

U wordt gevraagd op de onderzoektafel op uw rug te gaan liggen met opgetrokken knieën in beensteunen. De uroloog schuift een echosonde (doorsnede circa 2 cm) in uw anus. De geluidsgolven van de echosonde geven zo beelden op de tv monitor. Van deze beelden van uw prostaat worden foto’s gemaakt. Indien noodzakelijk neemt de uroloog met een naald een of meerdere stukjes weefsel uit de prostaat.

Is het onderzoek pijnlijk?

Het onderzoek is niet pijnlijk, maar het nemen van een stukje weefsel kan als onaangenaam ervaren worden. Dit duurt maar heel kort. Het onderzoek duurt 10 tot 15 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u weer naar huis. Als er echter weefsel is weggenomen blijft u nog ongeveer een uur ter observatie op de afdeling dagbehandeling, daarna kunt u weer naar huis. Meestal voelt u zich redelijk fit, maar het is altijd prettig als er iemand met u mee komt en u thuis brengt.

Na een echografie hoeft u geen bijwerkingen te verwachten. Wanneer er echter weefsel is weggenomen kan er met de urine of de ontlasting of bij een zaadlozing wat bloed meekomen. Dit kan enkele dagen aanhouden. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken. Wanneer er bij u een of meerdere stukjes weefsel worden weggehaald krijgt u van tevoren tijdens uw polikliniekbezoek antibiotica voorgeschreven om infectie te voorkomen.

Uitslag van het onderzoek

De uroloog vertelt u na het onderzoek de uitslag. Wanneer er weefsel is weggenomen, hoort u de uitslag bij het volgende polikliniekbezoek. Dit is na ongeveer 2 weken.

Complicaties?

Mogelijke complicaties zijn er niet bij een echografie van de prostaat. Is er weefsel weggehaald (biopt), dan kan er eventueel bloedverlies, infectie en koorts optreden. Wanneer het bloedverlies 3 tot 4 dagen aanhoudt of wanneer het bloedverlies toeneemt, neemt u contact op met de poli urologie. Dit geldt ook bij andere klachten zoals veel pijn, koorts boven de 38.5 C of aanmerkelijk moeilijker plassen.

Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact met ons op via één van deze telefoonnummers. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. Bel zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Anders brengen wij u helaas een wegblijftarief in rekening. Kijk op onze website voor het actuele tarief.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis

Hoofdreceptie 020-6 346 346
Urologie polikliniek 020-6 346 243
Patiëntenservicebureau 020-6 346 861

Adres BovenIJ ziekenhuis

Bezoekadres Postadres
Statenjachtstraat 1 Postbus 37610
1034 CS Amsterdam 1030 BD Amsterdam