Afspraak maken

Afspraak-maken bij uroloog BovenIJ ZiekenhuisInleiding

Als u een afspraak wilt maken voor het spreekuur van een uroloog, dan belt u 020-634 6243. U kunt zelf uw voorkeur voor een uroloog uitspreken.

Als nieuwe patiënt heeft u het volgende bij een afspraak nodig:

  • Verwijsbrief van uw huisarts (papier of digitaal)
  • Identificatie waarop uw BurgerServiceNummer (BSN) staat
  • Pasje van uw ziektekostenverzekeraar
  • Pasfoto die u kunt laten maken bij de inschrijfbalie in de centrale hal (rechts naast de receptie)

Wij vinden onze en uw relatie met uw huisarts, apotheek en zorgverzekeraar erg belangrijk, zodat bij inschrijving (in de centrale hal) u uw gegevens moet laten invullen cq wijzigen.

Een verwijsbrief van uw huisarts is altijd nodig als u langer dan één jaar niet bent geweest. De verwijsbrief kan ook via zorgdomein door uw huisarts aan ons worden gestuurd. Controle van zorgverzekeraars maakt deze strenge eis noodzakelijk. Wij proberen u er voor te behoeden dat u zelf de rekening moet betalen.
Om deze reden is – naast de verwijsbrief – ook correcte inschrijving nodig met uw zorgpasje en een identificatie met uw BurgerServiceNummer (BSN). Wij maken ook een pasfoto bij de inschrijfbalie om verwisseling van patiënten te voorkomen.