Specialisaties

 

De urologen in het BovenIJ Ziekenhuis onderscheiden zich van andere urologen in Amsterdam en haar omgeving omdat:

Geen opleidings-assistenten

Op onze polikliniek ziet u altijd de uroloog. Soms is er een co-assistent in de laatste 3 maanden voor het artsexamen, maar nooit assistenten in opleiding tot uroloog, want wij zijn geen opleidingsziekenhuis.

Steeds dezelfde uroloog

Wij streven ernaar dat u steeds dezelfde uroloog heeft op de polikliniek. U kunt daar zo nodig ook naar vragen. Ook bij een eventuele operatie voert uw eigen uroloog die operatie ook uit en doet de nazorg.

Als u – bijvoorbeeld vanwege eigen voorkeur – akkoord bent met behandeling door een andere uroloog, dan is dat mogelijk.

Uitzondering: xxx

Operaties worden altijd in Amsterdam uitgevoerd

Wij kunnen alleen opereren in ons eigen ziekenhuis in Amsterdam-Noord. Wij opereren dus nooit buiten Amsterdam.

Kinderafdeling

In tegenstelling tot andere ziekenhuizen hebben wij een eigen kinderafdeling. Dat vinden wij erg belangrijk, omdat bij problemen wij altijd onze eigen kinderen kunnen opnemen. Wij hoeven dus bijvoorbeeld bij een nabloeding niet te verwijzen naar een ander ziekenhuis.

Email-instructie

Aan het eind van een urologisch consult kunt u in uw mailbox instructie van ons ontvangen als u dat wil. Op deze wijze kan u thuis alles nog eens rustig nalezen op uw mobiele telefoon of computer. Zo kunt u ook anderen informeren en uitleg geven.

Correspondentie met de verwijzer

Wij schrijven onze verwijzers snel een brief. Vaak al tijdens uw bezoek, zodat deze vaak eerder bij de huisarts is, dan dat u de spreekkamer heeft verlaten.

Xxx

Xxx.

Urologie | ontvangstkamer | 020-6346243 | BovenIJ ziekenhuisKorte toegangstijden

Wij streven naar korte toegangstijden, zowel voor het maken van een afspraak op de poli, als voor aanvullend onderzoek en een eventuele operatie of xxx.

Ontvangstruimte

Bij ons heet de ruimte waar u op de uroloog wacht ontvangstruimte en geen wachtkamer. Wij streven naar een goede logistiek. Uiteraard komt het voor dat bij calamiteiten u aan anderen voorrang moet geven.

Samenwerking

Door de grootte van het ziekenhuis kunnen wij snel met collega specialisten in het BovenIJ Ziekenhuis overleggen, zoals met onze chirurgen en gynaecologen.

De lijnen in het BovenIJ ziekenhuis zijn kort. Daarom kan er efficiënt worden samengewerkt met veel andere specialismen. De urologen werken veel samen met gynaecologen, bijvoorbeeld wanneer een patiënt last heeft van incontinentie en/of bekkenbodemproblematiek. Met de chirurgen is een goed samenwerkingsverband, zodat regelmatig gezamenlijk ingrepen worden uitgevoerd. Bij kankerpatiënten wordt voornamelijk samengewerkt met de internisten en worden de patiënten besproken in de multidisciplinaire oncologiebespreking. De urologen van het BovenIJ ziekenhuis werken intensief samen met de urologen in het Amstellandziekenhuis. Gezamenlijk waarborgen zij de continuïteit van de urologische zorg voor hun beider patiënten. En tenslotte wordt nauw samengewerkt met de gespecialiseerde urologen in de omliggende academische ziekenhuizen en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Urologen in:

Andere zorgverleners:

Uroloog Xxx is xxx in het BovenIJ Ziekenhuis.

 

Talen

Xxx