Het urologie-team

Hier vindt u meer informatie over het team dat samenwerkt met de urologen:

R. Lazarov

M.J. Schaaf

R. van der Vijgh


De urologen zijn lid van de coöperatie van Medisch Specialisten in het BovenIJMSB - logo Ziekenhuis, waarin alle medisch specialisten in ons ziekenhuis verenigd zijn.

Andere belangrijke medewerkers (het urologie-team)

Jeanet | Team KNO-medewerkers BovenIJ Ziekenhuis | 020-6 346 212

 

Jeanet Vreeker, teamhoofd 3 West, onze klinische afdeling

Afke | Team KNO-medewerkers BovenIJ Ziekenhuis | 020-6 346 212

 

Afke Roukens, teamhoofd Dagcentrum

   Monique Singor-Smit, casemanager uro-oncologie

 

 

Laura Sier-Bonten, continentieverpleegkundige

Marrit Werkhoven, continentieverpleegkundige
Tanja Hamming, doktersassistente
Rianne Schilder, doktersassistente
Geja Verhoef, doktersassistente
Deborah Vriens, medisch secretaresse
Ellen Verbij, medisch secretaresse